Testa dina kunskaper i svenska på C1-nivå enligt GERS

Svenska C1
Testa dina kunskaper i svenska på C1-nivå enligt GERS (den gemensamma europeiska referensramen för språk). Vid godkänt resultat utförs ett intyg som godtas bland annat av Socialstyrelsen.
C1 språkprov
Källa:
https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/utbildad–3-ar-utanfor-euees-/lakare-utbildad-utanfor-EU-EES-minst-tre-yrkesar-inom-EU-EES/

På C1-språkprovet enligt GERS behöver du visa att du:

  • kan förstå mer utvecklat talat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas. Du kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning.
  • kan förstå långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och du uppfattar skillnader i stil. Du kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter.
  • kan uttrycka mig muntligt flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck. Du kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål. Du kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa mig efter den person jag talar med.
  • kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman och anknytningar. Du kan utveckla speciella aspekter samt runda av framställningen med en konsekvent slutsats.
  • kan uttrycka mig i klar och väl strukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar. Du kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en uppsats eller en rapport och argumentera för vad du anser är viktigt. Du kan välja en stil som är anpassad till den tänkte läsaren.

Om oss

Levellab är ett utbildningsföretag som specialiserar sig i:

  • Nivåtester i svenska enligt GERS
  • konsulverksamhet såsom arbete på uppdrag av vuxenutbildningar.

Företaget drivs av en legitimerad lärare i svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Kontakt


Levellab.se
levellab.sweden@gmail.com
Nynäshamn, Sverige