Digitalt C1-prov enligt GERS

För att delta i provet krävs intyg på B2+ nivå alternativt betyg i Svenska som andraspråk 2 på gymnasienivå (ej Sva grund 2).

Provet görs individuellt via distans live och består av följande delar: höra, tala, läsa och skriva. Distans live innebär att man är uppkopplad via Google Meet med videokameran under hela provet. Provet pågår i ca tre timmar. I början av provet behöver man legitimera sig med ett giltigt ID-kort eller pass.

Vid godkänt resultat på alla provdelar får man ett intyg på C1-nivå enligt GERS. Intyget skickas till provdeltagarens mailadress direkt efter det genomföra provet.

Det finns inga bestämda provdatum utan man bokar prov individuellt via mail. Kontakta levellab.sweden@gmail.com för att boka ditt prov. Länken till provet meddelas i samband med provbokningen.

Intyget godtas av Socialstyrelsen.

Provet konstrueras, genomförs och bedöms av en behörig och legitimerad lärare i svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Provet kostar 4000 kr.